Category Archives: I <3 Krk

Blog ESN UEK zmienia się w Blog Erasmus

Zapraszamy na nowy Blog Erasmus!


Welcome to… the distance France! :)

Welcome everybody!

Listen to the next Interview with Cedric, who is Erasmus Student in Kraków!

Click here & listen.

If you understand Croatian, listen to from the beginning 🙂
If not, don’t worry, the interview starts from 2:40!

Enjoy!

Take part in our contest and WIN the VIP invitation to Shine Club in Kraków for the party on 14th February! More details on the fanpage of Blog ESN UEK

BlogFr


Orientation Week 2013!

[English]

Obrazek

Uff… Orientation Week (OW) dobiegł końca, nadszedł teraz czas na odpoczynek i  powspominanie o tym, co zrobiliśmy i co takiego wydarzyło się w ubiegłym tygodniu.

Tydzień rozpoczął się od Generalnego Spotkania, na którym zostały przekazane najważniejsze informacje. Najistotniejsze jednak, że było to pierwsze, oficjalne spotkanie podczas którego my , członkowie ESN, spotkaliśmy się z Wami – naszymi Erasmusami i mieliśmy przyjemność zaprosić Was na wydarzenia i imprezy, które specjalnie dla was przygotowaliśmy. Później, jeszcze tego samego dnia, mieliśmy okazję porozmawiać i poznać się nawzajem podczas spotkania językowego Tandem, a także poszaleć na karaoke. Miłą niespodzianką okazał się fakt, że nie tylko dziewczyny były chętne do występów, ale również nasi panowie. Rhapsody Queen’u, Angels Robbie’go Williams’a i All summer long Kid Rock’a były prawie ;p tak dobre jak wersje oryginalne! Noc zakończyliśmy w klubie Base, na imprezie tematycznej Traffic Lights, na której bawiliśmy się do samego rana! 🙂

Obrazek

Na następny dzień koordynatorki OW przygotowały gry miejskie, aby Erasmusi poznali lepiej nasz piękny Kraków. Później, podczas gry w Laser Tag mogliśmy dać upust drzemiącym w nas emocjom! A dla tych, którzy chcieli zrobić coś odrobinę bardziej kreatywnego dziewczyny przygotowały warsztaty czekolady – musiało być przepysznie! Trzecią opcją, dla osób o silnych nerwach lub po prostu tych, którzy chcieli pokazać swoim dziewczynom jak twardzi powinni być mężczyźni, była wizyta w Domu Strachów. Następnie odbyła się impreza Black & White w klubie Diva. Jak zawsze, impreza była tak udana, że zakończyliśmy ją w godzinach porannych. Po prostu nie mogliśmy się sobą nacieszyć! 🙂

Obrazek

 W środę, tuż po grach miejskich dla części studentów, wszyscy wyruszyliśmy na rejs po Wiśle. Usłyszeliśmy od kapitana statku kilka historii i podziwialiśmy panoramę Krakowa. Kolejnym punktem dnia było TramParty, uważane za najbardziej szaloną ze wszystkich możliwych imprez . I legenda okazała się czystą prawdą, ponieważ było to istne szaleństwo. Tak dużo rozbawionych ludzi w jednym tramwaju – to po prostu musiało być niesamowite. Następnie przenieśliśmy się do klubu B4 aby tam kontynuować zabawę w wyśmienitych nastrojach. I znów mieliśmy mnóstwo frajdy, tym razem na imprezie PokerFace. Pokerowe karty, które otrzymaliśmy na początku zmusiły nas aby podchodzić do innych osób i pytać o ich kartę. Chodziło o to, aby znaleźć osoby, z którymi nasza karta tworzyła układ pokerowy. Był to kolejny  sposób, aby poznać się nawzajem i zintegrować.

Obrazek

 Czwartek rozpoczął się ponownie od gier miejskich dla pozostałej grupy studentów i zwiedzania żydowskiej dzielnicy Krakowa. A jest to jedna z najpiękniejszych dzielnic naszego miasta i nawet pomimo chłodu  warto było wspólnie po niej pospacerować;) Ponieważ następnego dnia wybieraliśmy się na wyjazd orientacyjny, a nie chcieliśmy się na niego spóźnić, zorganizowaliśmy piękny i smaczny Eurodinner, na który reprezentanci wszystkich krajów przynieśli i/lub zrobili narodowe potrawy. Na szczęście każdy przyniósł coś naprawdę pysznego, dlatego mieliśmy wspaniałą, ogromną kolację. Było to idealne zakończenie tak męczącego tygodnia, jakim był Orientation Week, a zarazem bardzo dobry początek wyjazdu integracyjnego.

Obrazek

 Ogólnie rzecz biorąc cały tydzień był fantastyczny, poznaliśmy się nawzajem i mieliśmy naprawdę dużo zabawy. Mamy nadzieję, że nikt z was nie czuję się już osamotniony i możecie powiedzieć, że w Krakowie czujecie się jak w domu 🙂

JJ
ESN UEK

Translation: Marcelina Piotrowska (ESN UEK)


Experience it again…Orientation Week 2013!

[Polish]

Image

Uff… Orientation Week (OW) is  over and now it’s time to relax and look back at what we did and what happened during this past week.

The week started with General Meeting where all the important info were given, but most importantly it was the first official time when we, ESN member met with you- Erasmus students and had the pleasure to invite you to all events that we have prepared for you. Later that day we could talk a little and get to know each other at Tandem language meeting and get crazy during karaoke. What a pleasant surprise that not only girls were keen on performing but also guys! The Bohemian Rhapsody by Queens, Robbie Williams Angels and All summer long by Kid rock were almost ;p as good as the originals! We finished the night off by Traffic Lights party in Base club where we danced and had fun until very early morning hours! 🙂

Image

For the next day our OW coordinators had prepared City games so that our Erasmus students would get to know our beautiful city of Kraków. Then they could get the anger on the loose on the laser tag. And for those who wanted to do something a little bit more creative the girls prepared Chocolate workshops- it had to be delicious! And the third option was the Scary house for those who have strong nerves or just simply wanted to impress girls how tough guys can be ;> Afterwards we had Black or White party in Diva club. As always the party was so good that it finished off at very morning hours! Again! We just couldn’t get enough of each other! 🙂

Image

 On Wednesday after the city games for the other group we all went for the Vistula Cruise. The Capitan of the boat told us some stories and we admired the panorama of Kraków. The next point of the plan was TramParty which is known as the craziest party of all. And the legend became true because it was crazy! SO many fun people in on tram- it had to be awesome! Than we moved to B4 club to continue great party mood! And yet again we had a lot of fun at the PokerFace party. The poker cards that were given at the beginning forced us to go around people and ask them if they have the card that together with mine would make a poker sequence. It was another way to get to know each other and integrate 🙂

Image

 Thursday started off with city games for last groups and sightseeing of Kraków’s Jewish District. It is one of the most beautiful districts in Kraków and it was worth walking in the cold J And since the next day we were going on the Integration Camp we didn’t want to be late so we had a beautiful and tasty Eurodinner where every representative of country brought or/and made some national dishes. Luckily every country representatives brought something really tasty so we had a big awesome dinner. It was the perfect ending of such a tiring week as Orientation Week and a really good start for Integration Camp!

Image

Overall the whole week was amazing, we got to know each other and had fun. We hope that know you don’t feel  alienated anymore and you can say that in Kraków you feel like at home 🙂

JJ
ESN UEK


Culture in Krk

Culture ESN UEK

I realize that Erasmus is mainly about studying, but as you study all the local clubs… take your chance to discover Polish folklore and keep up to date with art, music, science and fashion news.

As some of you may know Kraków (or officially Royal Capital City of Kraków) is one of the oldest, largest and most beautiful cities in Poland, often described as the cultural capital of the country.

Kraków is a major centre of education with approximately 170,000 students. Among the university’s most prominent students were Pope John Paul II and Nicolas Copernicus, the creator of the heliocentric theory, known as the one who „stopped the sun and moved the earth”.

Every year in May during the traditional student’s festival called Juwenalia young people are officially given the keys to the city as a sign of their authority. To celebrate it students organize concerts, open-air parties, barbecues as well as marches during which they wear funny costumes.

Juwenalia UEK 2012

Juwenalia UEK 2012

Talking about festivals – there are over fifty culture festivals in Krakow every single year. The most popular of them: the Krakow International Film Festival, International Street Theatre Festival, Coke Live Festival, Unsound Festival (electronic and experimental music), Summer Jazz Festival – attract crowds of tourists.

Festival that you have never seen is the Garlands festival (Wianki) when the shortest night of the year (the Midsummer Night) is celebrated. On that magic night marriageable girls wove garlands to lay them later on the river.  If the garland was evenly hanging on the water it meant good luck in love and life. But when the garland was floating over and over  or just sank, it was the sign of the complications in love, misfortune and bad luck.

1

Wianki

Nowadays this ancient custom has turned into a popular fiesta and a great show with musical acts and fireworks display upon the riverbank opposite the Royal Wawel Castle.

It is not a simple task to describe the unique character of Kraków to those who still have not had the opportunity to be here. For sure here are city must-sees like the Old Town, whose heart is the large Market Square (Rynek). Secondly, Kazimierz district, which is cradle of Jewish culture. Across the river from Kazimierz, the Podgórze district is just starting to get trendy and is well worth exploring. And finally Wawel, the seat of both the Royal Castle and the cathedral – the spiritual home of the nation.

2

Main Market Square with Sukiennice and City Hall

If you visit Wawel you can’t miss the flame-blowing dragon in front of it, or the cave it’s guarding.  But how the dragon became a symbol of the city? I‘m explaining.

Once upon a time, during the reign of Prince Krak – legendary founder of the city of Krakow – young girls was constantly disappearing, and no one know why.  One day it turned out that at the foot of Wawel Hill in a huge cave, there lived a terrible dragon. The beast was not only kidnapping cattle, pigs and all manner of animals but its delicacy were young girls. Prince Krak declared: „The one who kills the dragon, get half of the kingdom and my daughter as a wife.” Many brave knights have tried to kill the dragon but none of them was able to beat him.

DLOKR

Finally, a young shoemaker came up with a great idea! He stuffed skin of a sheep with sulfur and threw into the dragon’s cave. The hungry monster ate a lamb right away and soon after, he felt a burning sensation in a stomach. He ran to the bank of the Vistula and started to drink water from the river. He couldn’t quench the thirst so drank more and more until he exploded!

The city was liberated from the dragon, a shoemaker received promised award from the king and married his daughter.

So, if you are scared of dragons, you will get used to them during your Erasmus time in here.

Anna Rożek

Culture Coordinator
ESN UEK

Visit our facebook fanpage: www.facebook.com/CultureESNUEK


Tour de Cracow

tdk_logo_duże

Kraków is a wonderful and charming city which can dazzle people from all over the world.  The amount of magical places in which you can hang out and spend time with friends can make your head spin. From medieval tenements which surround the biggest Main Square in Europe and castle of legendary Polish kings until hundreds of beautiful nooks and each of them has their own little story to tell.

Sightseeing in a funny way :)

Sightseeing in a fun way 🙂

For all of those reasons a team of Tour de Cracow gives their best to show you at least a little bit of Kraków’s secret and it has a lot as it used to be Poland’s capital back in time. In order for our guests to feel the incredible atmosphere of the city the program of the tour is individually set to the needs of each group. The walk through The Kings Way which takes you to the Wawel Castle with a professional guide will be able to take you back in time to the epoch in which the kings ruled the country and Kraków was one of the fastest growing cities on the continent. A walk through a Jewish District – Kazimierz will show the visitors long lost world of slowly developing for over hundreds of years Jewish culture. It will also provide you with an opportunity to try one of the tastiest casseroles in the city on the Plac Nowy. A good alternative for a classic trip are specially prepared scenarios for the city games which though unconventional way teach the visitors the topography of the city.

City Games

City Games

However beautiful cities are not only made out of buildings – the city’s heart are the people! The incomers will have a chance to meet them in dozens of Kraków’s clubs, bars and restaurants.  Every night Kraków lives with hundreds of partying people. Special events organized by Tour de Kraków (TDK) diversify the range of choices for spending great time and living through unforgettable Kraków’s nightlife. Group out – going to best dance floors, crazy ride with party tram, shared tasting the culinary masterpieces of Polish cuisine and many many more.

Nowa Huta

Nowa Huta – industrial district.

When the dust of partying chaos calms and the sun rises at the horizon Tour de Kraków still keeps it up. For those who like further trips we have selected offers of one day trips to for example sightseeing breathtaking Castle in Piaskowa Skała and the landscape park which is close by, shocking trip to dark past of Concentration Camp in Auschwitz or descending into the Salt Mine in Wieliczka which will satisfy even the most hungry for adventure globetrotters.

Trip to Wieliczka Salt Mine

Trip to Wieliczka Salt Mine

Additionally TDK takes care of the most basic things such as means of transportation, accommodation in hostels in city centre and the food. Come, see and get to know! Tour de Kraków 2013.

Visit our fanpage: www.facebook.com/TourDeCracow


Marysia, Bartek & JJ

See you tomorrow at 20:00


They will stay with me forever!

The beginning of a very special relationship…

It’s around seven o’clock of a Saturday morning in late August 2012. I am walking very slowly on the line to board my plane from Stockholm, Sweden to Krakow, Poland. I can see people from different ages and nationalities boarding the plane and it feels like we are going to a very multicultural destination.
After two hours flying we finally land at the Krakow International airport and after collecting my luggage and crossing the customs I go outside the airport and a very friendly man approaches to me offering taxi services and as I considered the offer (76zl) a great deal, I ask him to take me to the FAFIK dormitory, which is the first place where I’ll stay during the first month of my stay. However, I should have known I could have taken the bus 292 from the airport to the center and I would have saved 73zl…

TANDEM language meeting

TANDEM language meeting

When I reach the counter at the entrance of FAFIK dormitory, an elder man who speaks only Polish comes to me and starts asking me different questions that I couldn’t answer due to my lack of knowledge of the language… After making myself understood and staying there for a couple of minutes, the man gives me the key to my room and I happen to be the first of three students to enter the room.
A couple of hours later, Damir, a Croatian student who’s going to be my roommate for one month – and became a very good friend of mine for life, together with all my FAFIK family – arrives and we decide to go out for a long walk and to get something to eat.
When we come to the Old Town, better known as Stare Miasto, we decide to drink a beer in one of the many restaurants that offer outdoor service where you can seat and enjoy a beer or a cup of coffee while admiring the magnificent main square and its architecture.

Integration Camp!

Integration Camp!

After a couple of beers and some ice-braking topics, we decide to go and and get something to eat first and then back home to get ready for tonight’s party!
At around 22:00, we are already inside a cab which is going to drive us to the old town, an enormous area where you can find all kinds bars, pubs, restaurants, clubs and much more… We decide to enter a club called Base and we are very surprised that most of the nightclubs are located at underground facilities which makes you feel in a very particular way.
After drinking a couple of beers and sharing a couple of facts about our countries, we decide to approach to a group of girls that were partying that night as well.
Marta is Polish, just as much as her friends Magda and Paulina and she is already working after finishing her studies at the same university where I’ll take my courses, Cracow University of Economics (UEK).
They are very friendly and willing to talk with us and we decide to stay with them instead of going to some other clubs. After dancing and having fun for several hours, we decide it’s time to go home but before walking all the way to our dormitory, we purchase a Kebab döner just in front of the Bagatela theater.

fun

Hungarian game on International night.

This was the first day of an awesome experience in Poland! After that, all the FAFIK family had parties almost every day and we went on trips to the Salt Mine in Wieliczka, to a traditional hotel in Zakopane, a beautiful town close to the Polish Mountains and to Auschwitz and Birkenau.
I even traveled to Warszawa, Budapest and Prague during my staying in Poland and it is a perfect place to be based if you want to travel around the surrounding countries.
The people are very friendly and helpful, the Polish gastronomy is fantastic and you have lots of really nice restaurants, such as Pod Wawelem which has a fantastic view of the Wawel castle, where you can have delicious meals for 10 euros max. It has very nice places to go out as well as historical areas and monuments to visit and some thing which is worth to mention, is how incredibly beautiful Polish women are!
I have to say that from all countries I’ve been, Poland is a place that comforts your heart and makes you want to stay!
I met great people and made great friends while I was there and they will stay with me forever!
I said good bye this time but I’ll definitely travel to Poland more often because this was just the beginning of a very special relationship!

Kocham Cię Polska!

Ernesto Shulz

Doing some crazy stuff during the Integration Camp - Murzasihle/Zakopane

Doing some crazy stuff during the Integration Camp – Murzasihle/Zakopane

See you tomorrow at 20:00